Filtrera
Kärrsångare
188
Flodsångare
187
Svarthalsad dopping
186
Gråhakedopping
185
Rördrom
184
Järnsparv
183
Nötskrika
182
Isabellastenskvätta
181
Roskarl
180
Skärsnäppa
179
Ringtrast
178
Tretåig mås
177
Havssula
176
Svarthakad buskskvätta
175
Svart rödstjärt
174
Silkeshäger
173
Ljungpipare
172
Tuvsnäppa
171
Småsnäppa
170
Svarthuvad mås
169
Kentsk tärna
168
Skedstork
167
Gulsparv
166
Höksångare
165
Busksångare
164
Mindre Flugsnappare
163
Sumpvipa
Sumpvipa
162
Årta
161
Blåvingad årta
Blåvingad årta
160
Forsärla
Forsärla
159
Baltimoretrupial
Baltimoretrupial
158
Turkduva
Turkduva
157
Skäggmes
156
Domherre
Domherre
155
Talltita
154
Strömstare
Strömstare
153
Större korsnäbb
Större korsnäbb
152
Varfågel
Varfågel
151
Fjällvråk
Fjällvråk
150
Tordmule
Tordmule
149
Prutgås
Prutgås
148
Sidensvans
Sidensvans
147
Tofsmes
Tofsmes
146
Svartmes
Svartmes
145
Bergand
Bergand
144
Sparvuggla
Sparvuggla
143
Rödstjärt
142
Havstrut
Havstrut
141
Aftonfalk
Aftonfalk
140
Ägretthäger
Ägretthäger
139
Blå kärrhök
Blå kärrhök
138
Duvhök
Duvhök
137
Grå flugsnappare
136
Tornfalk
Tornfalk
135
Berguv
Berguv
134
Bivråk
Bivråk
133
Stenfalk
Stenfalk
132
Gröngöling
Gröngöling
131
Lärkfalk
Lärkfalk
130
Sparvhök
Sparvhök
129
Törnskata
Törnskata
128
Isländsk rödspov
Isländsk rödspov
127
Råka
Råka
126
Storspov
Storspov
125
Svartsnäppa
Svartsnäppa
124
Smådopping
Smådopping
123
Storlom
Storlom
122
Kustsnäppa
Kustsnäppa
121
Myrsnäppa
Myrsnäppa
120
Spovsnäppa
Spovsnäppa
119
Hussvala
Hussvala
118
Kärrsnäppa
Kärrsnäppa
117
Myrspov
Myrspov
116
Ärtsångare
Ärtsångare
115
Gluttsnäppa
Gluttsnäppa
114
Pillgrimsfalk
Pillgrimsfalk
113
Skogsnäppa
Skogsnäppa
112
Svarthätta
111
Fiskgjuse
Fiskgjuse
110
Fisktärna
Fisktärna
109
Gulärla
108
Brun kärrhök
Brun kärrhök
107
Törnsångare
106
Ängspiplärka
Ängspiplärka
105
Sädesärla
Sädesärla
104
Tamduva
Tamduva
103
Tornseglare
Tornseglare
102
Gravand
Gravand
101
Grönfink
Grönfink
100
Lövsångare
Lövsångare
99
Skärfläcka
Skärfläcka
98
Sävsångare
Sävsångare
97
Backsvala
Backsvala
96
Grönbena
Grönbena
95
Mindre strandpipare
Mindre strandpipare
94
Mosnäppa
Mosnäppa
93
Silltrut
Silltrut
92
Stenskvätta
Stenskvätta
91
Större strandpipare
Större strandpipare
90
Buskskvätta
Buskskvätta
89
Drillsnäppa
Drillsnäppa
88
Fasan
Fasan
87
Svartvit flugsnappare
Svartvit flugsnappare
86
Stenknäck
Stenknäck
85
Vitstjärnig blåhake
Vitstjärnig blåhake
84
Gransångare
83
Kattuggla
Kattuggla
82
Brushane
Brushane
81
Enkelbeckasin
Enkelbeckasin
80
Hämpling
Hämpling
79
Ladusvala
Ladusvala
78
Rödbena
Rödbena
77
Skedand
Skedand
76
Stare
Stare
75
Göktyta
Göktyta
74
Mandarinand
Mandarinand
73
Kungsfågel
Kungsfågel
72
Röd glada
Röd glada
71
Sävsparv
Sävsparv
70
Skäggdopping
Skäggdopping
69
Sothöna
Sothöna
68
Tofsvipa
Tofsvipa
67
Vigg
Vigg
66
Bläsand
Bläsand
65
Bläsgås
Bläsgås
64
Havsörn
Havsörn
63
Kricka
Kricka
62
Mörkbukig prutgås
Mörkbukig prutgås
61
Rödhalsad gås
Rödhalsad gås
60
Stjärtand
Stjärtand
59
Stripgås
58
Sånglärka
Sånglärka
57
Trana
Trana
56
Brunand
Brunand
55
Kaja
Kaja
54
Kanadagås
Kanadagås
53
Rödhake
Rödhake
52
Rörhöna
Rörhöna
51
Skrattmås
Skrattmås
50
Större hackspett
Större hackspett
49
Grågås
48
Gråtrut
47
Kungsfiskare
Kungsfiskare
46
Korp
Korp
45
Sillgrissla
Sillgrissla
44
Strandskata
Strandskata
43
Svärta
Svärta
42
Skärpiplärka
Skärpiplärka
41
Trädkrypare
40
Grönsiska
Grönsiska
39
Rubinnäktergal
Rubinnäktergal
38
Steglits
Steglits
37
Stjärtmes
Stjärtmes
36
Storskarv
Storskarv
35
Sångsvan
Sångsvan
34
Bergfink
Bergfink
33
Knölgås
Knölgås
32
Koltrast
Koltrast
31
Snögås
Snögås
30
Vitkindad gås
Vitkindad gås
29
Gråsparv
Gråsparv
28
Ormvråk
Ormvråk
27
Pilfink
Pilfink
26
Skata
Skata
25
Bofink
24
Berglärka
Berglärka
23
Ejder
Ejder
22
Snösparv
Snösparv
21
Vinterhämpling
Vinterhämpling
20
Björktrast
Björktrast
19
Entita
Entita
18
Knipa
Knipa
17
Salskrake
Salskrake
16
Småskrake
Småskrake
15
Snatterand
Snatterand
14
Storskrake
Storskrake
13
Gråhäger
Gråhäger
12
Gärdsmyg
Gärdsmyg
11
Gräsand
Gräsand
10
Knölsvan
Knölsvan
9
Mindre hackspett
Mindre hackspett
8
Blåmes
Blåmes
7
Fiskmås
Fiskmås
6
Gråkråka
Gråkråka
5
Nötväcka
Nötväcka
4
Ringduva
Ringduva
3
Talgoxe
Talgoxe
2
Tallbit
Tallbit
1